ეროტიული ბანერები აკრძალულია!

ეროტიკის განმარტება:ეროტიკა არის ისეთი, (ჩვენს შემთხვევაში სურათზეა ლაპარაკი) გამოსახულება სადაც გაშიშვლებულია ქალის ან მამაკაცის სხეული. ასეთი გამოსახულებების დადება აკრძალულია. თუ ქალის ან მამაკაცის სურათზე არ არის გაშიშვლებული ტანი, უბრალოდ ლამაზი სურათია, ასეთი გამოსახულების განთავსება შესაძლებელია.

პოზიცია # 1 - 15 ლარი თვეში, ბანერის ზომა 320x190 (თავისუფალია)
     

პოზიცია # 2 - 15 ლარი თვეში, ბანერის ზომა 320x190 (თავისუფალია)

     
პოზიცია # 3 - 15 ლარი თვეში, ბანერის ზომა 320x190 (თავისუფალია)
     

პოზიცია # 4- 5 ლარი თვეში, ბანერის ზომა 220x300 (თავისუფალია)

     
პოზიცია # 5 - 5 ლარი თვეში, ბანერის ზომა 220x300 (თავისუფალია)
     
პოზიცია # 6 - 5 ლარი თვეში, ბანერის ზომა 220x300 (თავისუფალია)
     
რეკლამა ფიქსირებული სიახლის სახით - 3 ლარი 24 საათით, (თავისუფალია)
     
ასევე შესაძლებელია რეკლამის განთავსება თქვენთვის სასურველ ადგილას, ფასი შეთანხმებით.