1068
ნახვა

2017 წლის ეროვნული გამოცდების ტესტები | Torrent

2017 წლის ეროვნული გამოცდების ტესტები

2017 წლის ეროვნული გამოცდების ტესტები თავისი პასუხებით ყველა საგანში

ქართული ენა და ლიტერატურა I ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა II ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა III ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა IV ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა - შეფასების სქემა

ზოგადი უნარები ქართულად - I ვარიანტი
სწორი პასუხები I ვარიანტი

ზოგადი უნარები ქართულად - II ვარიანტი
სწორი პასუხები II ვარიანტი

ზოგადი უნარები ქართულად - III ვარიანტი
სწორი პასუხები III ვარიანტი

ზოგადი უნარები ქართულად - IV ვარიანტი
სწორი პასუხები IV ვარიანტი

ზოგადი უნარები აზერბაიჯანულად

ზოგადი უნარები სომხურად

ზოგადი უნარები რუსულად

ზოგადი უნარები ოსურად

*(არაქართულენოვანი ვერსიების პასუხები ემთხვევა პირველი ვერსიის პასუხებს).

ინგლისური ენა I ვარიანტი
ინგლისური ენა II ვარიანტი
ინგლისური ენა III ვარიანტი
ინგლისური ენა IV ვარიანტი

ინგლისური ენა I ვარიანტი - მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა II ვარიანტი - მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა III ვარიანტი - მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა IV ვარიანტი - მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა -  პასუხები

ფრანგული ენა
ფრანგული ენა - მოსმენის დავალება
ფრანგული ენა - პასუხები

გერმანული ენა
გერმანული ენა - მოსმენის დავალება
გერმანული ენა - პასუხები

რუსული ენა I ვარიანტი
რუსული ენა II ვარიანტი
რუსული ენა I ვარიანტი - მოსმენის დავალება
რუსული ენა II ვარიანტი - მოსმენის დავალება
რუსული ენა - პასუხები

უცხოური ენები - თემის შეფასების სქემა

უცხოური ენების - წერილის შეფასების სქემა

გეოგრაფია I ვარიანტი
გეოგრაფია II ვარიანტი
გეოგრაფია რუსულად
გეოგრაფია I ვარიანტი - შეფასების სქემა და სწორი პასუხები
გეოგრაფია II ვარიანტი - შეფასების სქემა და სწორი პასუხები

მათემატიკა
მათემატიკა რუსულად
მათემატიკა - პასუხები

ლიტერატურა
ლიტერატურა შეფასების სქემა და სწორი პასუხები

ისტორია  I ვარიანტი
ისტორია II ვარიანტი
ისტორია რუსულად
ისტორია I ვარიანტი -  შეფასების სქემა და სწორი პასუხები
ისტორია II ვარიანტი - შეფასების სქემა და სწორი პასუხები

ბიოლოგია
ბიოლოგია რუსულად
ბიოლოგია - შეფასების სქემა და სწორი პასუხები

ქიმია
ქიმია რუსულად
ქიმია - შეფასების სქემა და სწორი პასუხები

სამოქალაქო განათლება
სამოქალაქო განათლება რუსულად
სამოქალაქო განათლება - შეფასების სქემა და სწორი პასუხები

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება - შეფასების სქემა

ფიზიკა
ფიზიკა რუსულად
ფიზიკა - შეფასების სქემა და სწორი პასუხები

 • TREILER
 • SCREENSHOTS
 • FILES
 • erovnuli gamocdebi 2017/CE-EEG-2017-pasuxebi.pdf (75.37 kB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/Chem_2017_GEO_Pasuxebi_da_shefaseba.pdf (720.7 kB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/ENG-2017-V1.mp3 (12.50 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/ENG-2017-V3.mp3 (13.68 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/ENG-2017-V4.mp3 (12.88 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/ENG-2017V2.mp3 (13.63 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/Eng-2017-pasuxebi.pdf (46.01 kB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/Eng-v-1-2017.pdf (2.12 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/Eng-v-2-2017.pdf (2.29 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/Eng-v-3-2017.pdf (2.12 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/Eng-v-4-2017.pdf (1.79 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/FRA-2017.mp3 (12.48 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/French-2017-pasuxebi.pdf (63.07 kB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/French-2017.pdf (2.11 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/GAT-2017-I-v.pdf (3.41 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/GAT-2017-II-v.pdf (3.42 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/GAT-2017-III-v.pdf (3.61 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/GAT-2017-IV.pdf (3.61 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/GAT-2017-arm.pdf (2.99 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/GAT-2017-aze.pdf (3.17 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/GAT-2017-os.pdf (1.66 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/GAT-2017-rus.pdf (3.14 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/GAT-pasuxebi-I-v.pdf (437.5 kB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/GAT-pasuxebi-II-v.pdf (437.3 kB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/GAT-pasuxebi-III-v.pdf (439.8 kB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/GAT-pasuxebi-IV-v.pdf (439.4 kB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/GE-2017_EEG_CE.pdf (1.50 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/GER-2017.mp3 (11.41 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/Ger-2017-pasuxebi.pdf (62.76 kB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/Ger-2017.pdf (1.91 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/Literatura-2017-shefasebis-skema.pdf (122.7 kB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/Literatura-2017.pdf (1.49 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/Math_2017_GEO.pdf (2.70 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/Math_2017_RUS.pdf (1.60 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/Math_2017_pasuxebi.pdf (139.2 kB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/RU-2017-EEG_CE.pdf (1.59 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/RUS-2017-V1.mp3 (14.03 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/RUS-2017-V2.mp3 (13.85 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/Russ-2017-pasuxebi.pdf (84.17 kB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/Russ-v-1-2017.pdf (2.20 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/Russ-v-2-2017.pdf (2.20 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/biologia-2017-geo.pdf (1.82 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/biologia-2017-pasuxebii.pdf (205.9 kB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/biologia-2017-rus.pdf (1.61 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/fizika-2017-pasuxebi.pdf (137.4 kB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/fizika-2017-rus.pdf (1.53 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/fizika-2017.pdf (1.63 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/geografia-I-varianti-rus.pdf (90.24 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/geografia-I-varianti.pdf (90.69 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/geografia-II-varianti.pdf (88.38 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/geografia-i-varianti-2017-pasuxebi.pdf (158.4 kB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/geografia-ii-varianti-2017-pasuxebi.pdf (163.4 kB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/istoria-2017-rus.pdf (1.68 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/istoria-V-I-2017-GE.pdf (1.69 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/istoria-V-I-2017.pdf (64.21 kB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/istoria-V-II-2017-GE.pdf (2.38 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/istoria-v-II-2017.pdf (81.31 kB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/kartulienadaliteratura-I-Varianti-2017.pdf (2.88 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/kartulienadaliteratura-II-Varianti-2017.pdf (2.89 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/kartulienadaliteratura-III-Varianti-2017.pdf (2.90 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/kartulienadaliteratura-IV-Varianti-2017.pdf (2.90 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/kartulienadaliteratura-shefasebis-skema-2017.pdf (131.6 kB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/qimia_2017_GEO.pdf (2.59 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/qimia_2017_RUS.pdf (2.60 MB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/ucxouri-enebi-tema-shefasebis-sqema-2017.pdf (47.15 kB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/ucxouri-enebi-werilis-shefasebis-sqema-2017.pdf (44.18 kB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/xelovneba-2017-pasuxebi.pdf (117.6 kB)
 • erovnuli gamocdebi 2017/xelovneba-2017.pdf (2.55 MB)


2017 წლის ეროვნული გამოცდების ტესტები

როგორ გადმოვწეროთ ტორენტ (Torrent) ფაილები საიტიდან

| ზომა:438 MB | Torrent | seeders: 2 | leechers: 0


საიტის ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს გამოქვეყნებულ მასალაზე, ყველა ფაილი აღებულია ქსელ ინტერნეტიდან, ღია და უფასო საიტებიდან.!


ძებნა:
Dandy Games
dandy_games
Steam Gift
პარტნიორები...
geo-saitebi.com
გამოკითხვა

დავამატოთ ონლაინ სერიალები კიდევ?
კი
არა

  
radio GTI
© Copyright soro.ge 2009-2017.